۲۱ اسفند

شعر کسی برای ابد با کسی نمی ماند فاضل نظری

شعری خوانده نشده از استاد فاضل نظری:

 

کلام تلخ ولی صادقانه را بپذیر

بهانه است؟ چه بهتر! بهانه را بپذیر

چو برده ای که امیدش به روز آزادی نیست

صبور باش و تازیانه را بپذیر

پرنده بودن خود را مبر ز یاد ولی

کنون که در قفسی، آب و دانه را بپذیر

نشاط عشق به رنج وجود می ارزد

ملال این سفر جاودانه را بپذیر

کسی برای ابد با کسی نمی ماند

زمانه است رفیقا، زمانه را بپذیر

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.